Högre syfte

En vilja att sprida gott och tjäna ett högre syfte växer sig allt större. Längtan efter att göra skillnad är många gånger större än att ha en tung titel och tjäna mycket pengar. Detta syns även bland dagens unga entreprenörer vars innovativa tänk och starka vilja inte bara utnyttjas för att nå framgång utan även för att förbättra världen och tjäna ett högre syfte.  Läs mer

Människans agerande under de närmaste 50 åren kommer påverka jorden i mer än 10 000 år framöver. Det är en svindlande tanke. Men medvetenheten hos arbetsgivare ökar. Så här kan du inspirera dina chefer och kollegor till hållbar utveckling – och bidra till ett högre syfte.  Läs mer

Den egoistiska eran är över, nu vill vi hjälpa andra och skapa en mer solidarisk och hållbar värld. Varför känner vi så, och vad är det egentligen som händer i oss när vi får arbeta för ett större sammanhang?  Läs mer